Omnigym och hållbarhet

Vi vet alla hur levande det känns att vara utomhus. Dessutom främjar det ett hållbart levnadssätt. Det behövs ingen el, värme eller luftkonditionering. Bara frisk luft och du, precis som du är. Omnigyms utomhusgym finns tillgängliga för allmänheten längs sportanläggningar, sportplaner, stigar och stränder eller på särskilda privata anläggningar.

Hur främjar Omnigym hållbarhet?


Hållbar design

Vi designar och tillverkar endast hållbara och funktionella produkter som ger människor glädje om och om igen, under många år framåt. Användarsäkerheten och bekvämligheten äventyras aldrig. Vår produktutveckling bygger på modularitet, vilket innebär att alla delar är utformade för att vara kompatibla.
​​​​​​​

Tillverkas i Finland

Omnigym-produkterna designas och tillverkas i Åbo, Finland. Vi är stolta över att kunna erbjuda lokala jobb och bibehålla högsta kvalitet.
När det gäller leverantörer och partner väljer vi bara att arbeta med dem som är engagerade i hållbarhet och arbetar ansvarsfullt.
​​​​​​​

Produktens livscykel

Våra produkter är utformade för att hålla. Den långa produktlivscykeln kräver rätt beslut i varje fas av konstruktions- och tillverkningsprocessen, men även vid underhåll – alla våra rörliga delar kan bytas ut vid behov. Vi garanterar att reservdelar finns tillgängliga i minst 10 år efter köpet. I slutet av livscykeln kan alla delar återvinnas.
​​​​​​​

Materialval

Våra produkter är tillverkade av noggrant utvalda material som både är hållbara och återvinningsbara. Huvudmaterialet är rostfritt stål, som är belagt med ett system i två lager som kombinerar katodiskt skydd och barriäreffekt. På så sätt uppnår vi bättre korrosionsbeständighet och en jämnare ytresultat jämfört med andra zinkrika grundfärger. Omnigym-sätena är tillverkade av högtryckslaminerat trä.
​​​​​​​


Inget extra

Att träna utomhus är bra för dig och miljön. Där krävs ingen el, värme eller luftkonditionering.
Vi tror på enkelhet, vilket också visas i vår materialanvändning. Vi använder bara det vi behöver och återvinner allt som blir över.
​​​​​​​

Transport och förpackning

Vi föredrar inhemska och lokala partner för att minimera transporten och optimera våra materialinköp så att vi transporterar full last istället för luft.

​​​​​​​
För våra förpackningar använder vi den minsta mängden material, samtidigt som ett tillräckligt skydd säkerställs.

Utomhusträning – varför trenden är här för att stanna

Utomhusträning är den ledande trenden i fitnessbranschen idag. Det är ingen överraskning, eftersom det ger dig möjlighet att njuta av fördelarna med att både träna och få frisk luft. Faktum är att olika studier visar att det är skillnad på var du svettas någonstans. Det växande antalet utomhusträningslösningar ger nya och bättre sätt att förbättra vår fysiska och psykiska hälsa.
​​​​​​​

Läs mer