Schiedam, Nederländerna

Projektbakgrund

För att testa Omnigyms nya produktinnovation, en portabel plattform för utrustning, startade vi ett pilotprojekt tillsammans med vår partner, Opensports, i Nederländerna. Pilotprojektet genomfördes i nära samarbete med kommunen Schiedam. Som ett resultat öppnades det första utomhusgymmet med Omnigym-utrustning i september 2020 i Maasboulevard, Schiedam.
Den bärbara plattformen gör att utrustning kan installeras enkelt och tillfälligt så att inga betydande märken finns kvar på marken efter att utrustningen har tagits bort.
Vi ville också lära oss hur människor i Schiedam upplevde platsen - de skulle hitta den och använda den, och hur de skulle ranka utrustningen. För att samla upp användarupplevelsen genomförde vi en undersökning på plats. Användarundersökningen genomfördes av Omnigym och Opensports under sep – dec 2020. Syftet med undersökningen var att fastställa användarnas tillfredsställelse med Omnigyms utomhusutrustning och pop-up-utomhusgym i Schiedam. Resultaten är uppmuntrande.


Område: 126 kvm
Öppnad: Sep 2020
Utrustning: OG10, OG23, OG30, OG41, OG70, OGC7
​​​​​​​
​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​


Kundens kommentar:

"Kommunen Shiedams mål är att varje medborgare i Schiedam har/kommer att få möjlighet att röra på sig och idrotta. Å ena sidan ligger denna möjlighet hos de många idrottsföreningar /sportleverantörerna i staden. Å andra sidan försöker kommunen Schiedam organisera det offentliga rummet på ett sådant sätt att medborgarna i Schiedam utmanas att röra sig (ännu) mer.
Med tillägget av OMNIGYM® träningsutrustning på Maasboulevard, har en verklig attraktion lagts till i det offentliga rummet. Utrustningens utseende i kombination med möjligheten att justera vikten till allas nivå har ett enormt mervärde. Användarna är mycket entusiastiska, reaktionerna från lokalbefolkningen är mycket positiva och allt fler människor vet var de kan hitta platsen. I och med att lokala personliga tränare sätts in ges extra uppmärksamhet åt att använda enheterna varje vecka."​​​​​​​

Rudy Bänffer - Konsult inom främjande av idrott i kommunen Schiedam