Runsala, Åbo


Projektbakgrund

"Idrottsanläggningen Runsala, som färdigställdes våren 2020, är ett specialprojekt enligt finsk standard, eftersom Runsala är ett grönt naturreservat som älskas av invånarna i Åbo och ett Natura 2000-skyddat område. Idrottsanläggningen byggdes i samarbete med Åbo stads idrotts- och miljöförvaltning, med hänsyn till den lokala naturens mångfald, både under byggfasen och gällande slutresultatet. En uppsättning utrustning valdes ut för anläggningen, som erbjuder ett brett utbud av alternativ för både träningsentusiaster och söndagsflanörer. Utrustningens färger på anläggningen passar bra ihop med de magnifika naturomgivningarna och slutresultatet är dämpat och attraktivt."
– Christina Torro, distriktsförsäljningschef, Puuha Group

​​​Område: 126 kvm
Öppnad: Maj 2020
Utrustning: OG10, OG23, OG30, OG20/81/90, Street Workout
​​​​​​​


Kundens kommentar:

"Runsala utomhusgym har använts frekvent sedan det lanserades. Enligt en användarundersökning som genomfördes tillsammans med utrustningstillverkaren sommaren 2020, ökade antalet besöken och träningssessioner på utomhusgymmet för nästan hälften av de tillfrågade. En annan stor slutsats var att mer än 40 procent av de tillfrågade besökte utomhusgymmet regelbundet, till och med flera gånger i veckan.”

– Timo Koljonen, Chef, Utomhus idrottsplatser, Åbo stad