Skeppareparken, Ekenäs


Öppnad: Aug 2020
Utrustning: OG10, OG30, OGF41, OG23, OG24, OG70, OG20/81/90
​​​​​​​


Projektbakgrund

Det har funnits efterfrågan och intresse i området runt Raseborg kommun, och särskilt runt staden Ekenäs (Tammisaari), för olika typer av idrottsanläggningar och aktiviteter. Efter grundliga studier fattades beslut om att uppgradera Skeppareparken, som ligger i Ekenäs centrum, till en idrottspark som vänder sig till allmänheten

Kundens kommentar:

"Utgångspunkten för idrottsparken var att den skulle tillgodose en så stor användargrupp som möjligt. Parken planerades på ett sektorsövergripande sätt, med nära samarbete mellan stadens idrottsklubbar, äldreomsorg, ungdomsservice och teknisk service. En viktig partner under hela projektet var Ekenäs-grenen av den icke-statliga organisationen Folkhälsan. Den nya idrottsparken, som är en av Finlands största, har lockat ett stort antal besökare sedan den öppnades i augusti. Stadens egen instruktör för fysisk utbildning har funnits på plats för att visa hur man använder utrustningen, ända upp till fyra gånger i veckan. Besökarna har varit många vid varje utbildningstillfälle. Hela skolklasser har dessutom besökt parken för övningar, mer eller mindre dagligen. Sammantaget har återkopplingen varit positiv och besökarna har lovordat utrustningen och mångsidigheten i idrottsparken.”

– Joacim Mäkelä, Projektchef, Raseborg stad